Crisismanagement & besluitvorming 1
Crisismanagement & besluitvorming 3

Crisismanagement & besluitvorming

Een baanbrekende farmaceutische multinational wil haar lokale crisisteam en de ondersteunende teams trainen en oefenen op basis van relevante crisisscenario’s. Met welke niet alledaagse, maar toch realistische oefenscenario’s kun je deze teams uitdagen en routine bijbrengen op het gebied van crisismanagement & besluitvorming?

Aanleiding

Een baanbrekende farmaceutische multinational wil haar lokale crisisteam en de ondersteunende teams trainen en oefenen op basis van relevante crisisscenario’s. Met welke niet alledaagse, maar toch realistische oefenscenario’s kun je deze teams uitdagen en routine bijbrengen op het gebied van crisismanagement & besluitvorming?

Uitdaging

Productieveiligheid en zorg voor patiënten/cliënten staan in het productieproces voorop en zijn vanzelfsprekend in het denken en handelen. Maar hoe vanzelfsprekend is de response van het cisismanagementteam en alle ondersteunende teams als de crisis ineens uit onverwachte hoek komt en men zich vooral buiten de comfortzone bevindt? Bijvoorbeeld als de dreiging gericht is op reputatie, security of continuïteit?

Aanpak

Samen met het cisisteam en stakeholders werd eerst een top-10 van crisisscenario’s bepaald. Vervolgens worden die scenario’s in een meerjarig oefenplan getraind en beoefend om een noodzakelijk niveau van routine in de besluitvorming te bereiken.

Door telkens de scripts van de crisismanagementoefening zorgvuldig en op maat voor te bereiden wordt er een hoge mate van realiteit bereikt die het team heel snel het idee geeft in ene echt scenario verzeild te zijn geraakt.

Besluitvorming

De oefeningen maken door hun aanpak en de evaluaties achteraf voor alle deelnemers helder dat succes of falen in een crisisresponse vaak wordt bepaald door de manier waarop besluitvorming tot stand komt. Als een crisisteam die routine te pakken heeft is het team in staat elke soort crisis te management, ongeacht de inhoud van het incident of de crisis.

Resultaat

De oefencyclus is gestart en lessons learned worden steeds vaker in de praktijk gebracht.


© copyright 2021. Dutchrisk