Security advies 1

Security advies

Open waar het kan. Gesloten waar het moet!

Security is een proces en geen product. Samen met jou doorlopen we op basis van de risico’s alle stappen in dat proces.

Security is een proces, geen product. In de praktijk blijkt het echter (te) vaak wel degelijk incident-gedreven te zijn.

Daarom is ons securityadvies altijd procesmatig én maatwerk én no-nonsense.

Wij inventariseren, analyseren en stemmen het vervolgens af met de ambitie van je organisatie. Op basis daarvan adviseren we op een manier die je helpt draagvlak te creëren. En we presenteren dat – samen met jou – met overtuiging aan je managementteam of directie.

DutchRisk ondersteunt met:

Ontwikkelen van security concepten

Implementeren van securitystrategie en -beleid

Security en privacy risk assessments

Risico- en dreigingsanalyses

Security audits en certificatie (zoals ISPS, AEO)

Securitystrategietrainingen en -workshops

Coaching van securitymanagers

Security advies 3
Open waar het kan. Gesloten waar het moet!
Een onderneming in de energiesector wil voor een nieuw te bouwen locatie openheid uitstralen, maar tegelijkertijd een acceptabel securityniveau. DutchRisk adviseerde met succes.
Security advies 4
Haalbaarheidsonderzoek centrale regiekamer
Een grote logistieke dienstverlener overweegt een centrale regiekamer. Aansturing van alle beveiliging (mens en techniek) en onderzoek m.b.v. video moet centraal en tegen lagere kosten. Is dat haalbaar? Hoe onderbouw je zo’n business case om tot een investeringsbeslissing te komen?
Security advies 5
Herinrichting Emergency Response
De bedrijfsbrandweer van een multinational moet op enkele niet-industriële sites worden omgevormd naar een ER organisatie. Tegelijk gaat de verantwoordelijkheid over van safety naar security. Wie kan dit gevoelige traject met voldoende abstractie begeleiden?

© copyright 2021. Dutchrisk