Crisismanagement 1

Crisismanagement

Bereik de optimale balans door je crisisteam realistisch (virtueel of op locatie) door ons

te laten trainen en oefenen op basis van een beknopt en helder crisisplan.

Wanneer is iets een crisis? 

Een crisis wordt wel omschreven als “het moment van de waarheid”.

Het is enerzijds een uitdaging met een potentieel grote invloed op de toekomst. Anderzijds

is het een kans om te laten zien waar de organisatie toe in staat is.

Wilt je het (corporate) crisisteam echt uitdagend trainen en oefenen? Met onze hulp train je

realistisch op cyber-, reputatie-, security-, pandemie-, safety-, of continuïteitsscenario’s.

Een proces

Ondanks allerlei preventieve maatregelen worden organisaties regelmatig geconfronteerd

met plotselinge, ongewenste en ingrijpende gebeurtenissen die kunnen ontaarden in een

crisis.

Het opstellen van stapels draaiboeken, die in detail beschrijven hoe iedere potentiële

crisissituatie onder controle te brengen, blijkt in de praktijk een heilloze weg.

Crisismanagement 3

DutchRisk vindt dat crisisvoorbereiding procesmatig – op basis van business impact – benaderd moet worden.

Dit doen wij door (corporate) crisismanagementteams te trainen op:

Besluitvormingsproces

Communicatie

Gedrag in het team

Stakeholdermanagement

Daarnaast helpt DutchRisk je met het schrijven van crisisplannen en -scenario’s. Kort-en-

krachtig zodat ze het crisisteam richting geven in onzekere tijden, en hen niet opzadelen met

lijvige boekwerken.

Een structurele en systematische inventarisatie en analyse van de voor jouw organisatie

relevante potentiële crisisveroorzakers (DutchRisk spreekt bij voorkeur over een ‘top-10 van

crisisscenario’s’) is een goed uitgangspunt voor de voorbereiding op een crisis.

Onze unieke aanpak

Onze interactieve aanpak maakt crisismanagement teamleden bewust van belangrijke valkuilen zoals:

Silo denken (werken in silo’s waardoor de kracht van het crisisteam niet wordt benut)

Aannames (in besluitvorming niet het onderscheid tussen feit en aanname maken)

Actiestatus (onvoldoende inzicht hebben in de daadwerkelijke status van – lopende – acties)

Stakeholdermanagement (onvoldoende onderscheid en prioritering voor verschillende doelgroepen maken)

Crisismanagement 4

"When written in Chinese, the word 'crisis' is composed of two characters.

One represents danger and the other represents opportunity."

John F. Kennedy

Case Studies

Klik op de afbeeldingen hieronder om meer te lezen

Crisismanagement 6
Crisismanagement 7

© copyright 2021. Dutchrisk