PCI 1

Het Professional Certified Investigator (PCI) certificaat van ASIS International bevestigt kennis en ervaring op het gebied van recherche, casemanagement, bewijsvoering en het opstellen van rapportages en getuigenissen om onderzoeksbevindingen te onderbouwen.

Het behalen van de PCI-certificering levert objectief bewijs van een gevorderd niveau van onderzoeksvaardigheden en -kennis, inclusief case-evaluatie en beoordeling voor casemanagementstrategieën.

PCI 3

DutchRisk verzorgt verschillende programma’s om kandidaten optimaal voor te bereiden op het PCI-examen. Kandidaten kunnen kiezen voor een PCI-voorbereidingsprogramma dat ongeveer 3 maanden duurt, een PCI-bootcamp van 3 dagen of een op maat gemaakt in-company voorbereidingsprogramma.

PCI-voorbereidingsprogramma

Ons PCI-voorbereidingsprogramma bestaat uit 3 dagen, verspreid over ongeveer drie maanden:

We starten met 2 opeenvolgende reviewdagen. Tijdens deze dagen behandelen we alle PCI-domeinen, met behulp van het aanbevolen studiemateriaal, aangevuld met extra achtergrondmateriaal, praktische voorbeelden en oefenvragen.

Na de reviewdagen volgt – ongeveer 6 weken later – een coachingsdag gericht op het verdiepen van de kennis en het begeleiden van deelnemers gedurende de studieperiode.

De laatste dag van het programma – nog eens 6 weken later – is een examentraining met als doel een herhaling en voorbereiding op het examen. Deelnemers wordt geadviseerd om het examen zo snel mogelijk na de examentraining – bij voorkeur de volgende dag – af te leggen.

Tussen de reviewdagen en de examentraining bieden we virtuele Q&A sessies om onze deelnemers te motiveren en coachen tijdens hun studie.

Dankzij onze opbouw kunnen deelnemers na de reviewdagen direct en efficiënt starten om het studiemateriaal te bestuderen. Vooraf lezen of studeren is niet nodig, maar mag natuurlijk wel.

PCI-bootcamp

Onze PCI-bootcamp bestaat uit 3 opeenvolgende dagen waarna kandidaten geadviseerd wordt de eerstvolgende dag het examen af te leggen.

Tijdens de eerste twee dagen behandelen we alle PCI-domeinen met behulp van het aanbevolen studiemateriaal, aangevuld met extra achtergrondmateriaal, praktische voorbeelden en oefenvragen. Afsluitend volgt de examentraining met als doel een herhaling van de belangrijkste onderwerpen en voorbereiding op het examen.

Van deelnemers wordt verwacht dat ze het studiemateriaal vóór de start van de bootcamp lezen.

PCI 4

In-company PCI-voorbereidingsprogramma

Onze in-company PCI-voorbereidingsprogramma’s zijn altijd op maat gemaakt. Ze kunnen zowel in de vorm van een bootcamp als in de vorm van review- en coachingsdagen worden opgezet. Neem daarom contact met ons op voor een op maat gemaakt voorstel.


Virtueel of op locatie?

Wij verzorgen bij voorkeur onze programma’s fysiek op (een rustgevende) locatie omdat dit de interactie bevordert. Maar alle programma’s zijn ook virtueel of in een blended-learning format beschikbaar.

Wat zijn de stappen naar PCI-certificering?

Controleer je geschiktheid

Goedkeuring voor het examen aanvragen via de ASIS-website

Aanschaf van het studiemateriaal via de ASIS-website

Meld je aan voor het Dutchrisk PCI-voorbereidingsprogramma of de bootcamp

Plan het PCI examen volgens de instructie in de e-mail van de examengoedkeuring die je van ASIS International ontvangt

Waarom PCI?

De PCI certificering valideert je vermogen om informatie te verzamelen door het effectieve gebruik van surveillance, interviews en andere vormen van onderzoek.


© copyright 2021. Dutchrisk