Haalbaarheidsonderzoek centrale regiekamer 1
Haalbaarheidsonderzoek centrale regiekamer 3

Haalbaarheidsonderzoek centrale regiekamer

Een grote logistieke dienstverlener overweegt een centrale regiekamer. Aansturing van alle beveiliging (mens en techniek) en onderzoek m.b.v. video moet centraal en tegen lagere kosten. Is dat haalbaar? Hoe onderbouw je zo’n business case om tot een investeringsbeslissing te komen?

Situatie

Deze organisatie maakte een grote verandering door in haar bedrijfsvoering. Dat had ook grote gevolgen voor de beveiliging. Historisch gezien werd op distributiecentra en andere locaties in de regel vertrouwd op de inzet van beveiligingsmedewerkers. Over de jaren heen leidde dit echter tot tal van oneigenlijke taken.

Aanknopingspunt

Er is nu sprake van een verregaande automatisering en procescontrole met camera’s, een totale herinrichting van het logistieke proces en tot slot bouwkundige aanpassingen. Dat maakt het mogelijk om de beveiliging centraal aan te sturen en de (dure) inzet van mensen te verminderen. Aansturing van security vanuit een centrale regiekamer (of in het jargon: bedrijfsalarmcentrale) lijkt de beste optie. Maar veiligheidsperceptie en ratio gaan niet altijd hand in hand.

Opdracht

De opdracht was om via een business case aan te tonen dat een centrale regiekamer niet alleen technisch haalbaar was, maar ook qua kosten tot een besparing zou leiden die de aanvangsinvestering zou rechtvaardigen en terug zou verdienen. Total cost of ownership en terugverdientijd van de investering stonden centraal.

Aanpak

Bij het uitvoeren van de opdracht is veel tijd besteed aan overleg met stakeholders, de werkvloer en een doordachte financiële onderbouwing. Technische mogelijkheden zijn op een rijtje gezet. Emotionele weerstanden over de rol van mensen t.o.v. techniek zijn overwonnen. De besparingen zijn realistisch neergezet. Niet te mooi gemaakt, maar wel duidelijk gekoppeld aan het doorhakken van knopen.

Resultaat

De business case is geaccepteerd. De regiekamer (en de besparing) is gerealiseerd. Inmiddels heeft DutchRisk ook geadviseerd over het securityconcept in de aanloop van de verhuizing van het hoofdkantoor.


© copyright 2021. Dutchrisk