Herinrichting Emergency Response 1
Herinrichting Emergency Response 3

Redesign Emergency Response organisation

Situation

The in-house fire brigade of a multinational organisation has to be transformed into an ER function at some non-industrial sites. At the same time, responsibility is transferred from Safety to Security. Who can guide this sensitive process with sufficient abstraction?

Achtergrond

Deze multinational heeft vele decennia op een oude locatie verspreid over tientallen gebouwen research gedaan. Een professionele bedrijfsbrandweer was daarbij onontbeerlijk. Onlangs is een nieuw state-of-the-art gebouw betrokken. Onderdeel ervan is een laboratorium met een hoge mate van intrinsieke veiligheid. Op de andere (min of meer vergelijkbare) locatie is deze situatie al eerder bereikt. Op corporate niveau is bovendien besloten dat op dergelijke locaties Emergency Response tot de verantwoordelijkheid van de security afdeling gaat behoren.

Assignment

De opdracht was om te onderzoeken of op beide locatie de omvorming van een bedrijfsbrandweer naar een meer lean & mean Emergency Response organisatie haalbaar was en aan welke (veiligheid) eisen voldaan zou moeten worden.

Approach

Door goed te onderzoeken (en te luisteren!) bleek het mogelijk bestaande best practices van beide locatie op het gebied van Emergency Response te combineren om zo tot een optimale oplossing te komen. Daarbij is nergens afbreuk gedaan aan het beheersen van risico’s. In het verleden ervaren gevoeligheid over de security en safety zienswijze bleek met voldoende abstractie overwonnen te kunnen worden

Result

Mede dankzij onze onafhankelijkheid en “out-of-the-box” benadering, transparante voorlichting en uitleg over risico’s, wetgeving en een nieuwe aanpak konden de emotionele barrières worden overwonnen en is de nieuwe Emergency Organisatie een feit geworden.


© copyright 2021. Dutchrisk